Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

MÜSİAD, hakkın ve hukukun, adaletin ve eşitliğin, barışın ve güvenin, refahın ve mutluluğun sağlandığı, tarihe ve topluma mal olmuş yerli ve evrensel değerlerin korunup, gözetildiği; bölgesinde etkin, dünyada saygın bir TÜRKİYE için yola çıkan hassasiyet sahibi iş insanlarının, 5 Mayıs 1990’da İstanbul’da kurdukları bir “İŞ ADAMLARI DERNEĞİ”dir.

Kişilerin ve kurumların, ülkemizin ve toplumumuzun, bölgemizin ve dünyanın sosyal ve kültürel, siyasal ve ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla oluşturulan bir “GELİŞİM – İŞ BİRLİĞİ – GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMU”dur.

1990 yılından bu yana, yurt içi ve yurt dışında 11.000’i aşan üyesi ile 60.000’den fazla işletmeyi temsil eden ve yaklaşık 1.800.000 kişiye istihdam sağlayan, Yurtiçinde 89 irtibat noktası bulunan, Yurtdışında 95 farklı ülkede toplamda 225 nokta ile hizmet veren, üyelerinin sorunlarını, görüş ve önerilerini kamu kurum ve kuruluşlarına yerinde ileten güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu”dur.

ISO 9001 Kalite Belgeli, kurumsal kimliğini oluşturmuş ve profesyonel hizmet anlayışına sahip derneğimizin, üyelere yönelik hizmetleri, bedelli ve bedelsiz olarak iki kısımdır. Dış geziler, eğitim seminerleri gibi hizmetler bedelli olarak verilmektedir. MÜSİAD üyeleri; süreli yayınlardan, bilgi bankası hizmetlerinden, tahkim komisyonu çalışmalarından, komiteler tarafından verilen hizmetler ile bu kapsamdaki bütün dernek hizmetlerinden bedelsiz olarak yararlanır. Genel olarak bu hizmetler şunlardır:

Yayın Hizmetleri: Bir iş adamları derneği olan MÜSİAD, aynı zamanda yayın faaliyetleri ile de gerek üyelerinin gerekse toplumun ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla MÜSİAD’a ait web sitesi (www.musiad.org.tr) ve iş adamları portalı (www.e-musiad.com) aracılığıyla dijital ortamda, Çerçeve Dergisi, çeşitli araştırma raporları, cep kitapçıkları, katalog ve sektör ekleri ile de basılı olarak hizmet vermektedir.

a) İnternet Yayıncılığı: MÜSİAD Genel Merkezi, www.musiad.org.tr adlı internet sitesiyle kamuoyuna ve üyelere çalışmalarını duyurmaktadır. Bu site dışında, üyeler, MÜSİAD’a ait www.e-musiad.com adlı üye firmalarının ürünlerini tanıtma imkânı olan portaldan da yararlanabilirler

b) Matbu Yayınlar:

Çerçeve Dergisi: Süreli yayınlarından olan‚ “Çerçeve” isimli dergi ise, 2 aylık periyotlarla yayınlanmakta ve muhtevası genellikle belirli dosya konularından oluşmaktadır. Aktüel, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel vs. herhangi bir konuyu dosya olarak işleyen dergi, ele aldığı konudaki MÜSİAD’ın görüş ve düşüncelerini içeren stratejik bir dergi mahiyetindedir.

Kitap Yayıncılığı:(Cep kitapçıkları, Araştırma ve Ülke Raporları): MÜSİAD Araştırmalar ve yayın komisyonunun organize ettiği yayın faaliyetleri içerisindeki iki önemli çalışma da, değişik konuları derinlemesine analiz eden araştırma ve ülke raporları ile üyelerimize pratik bilgiler sunan cep kitapçıklarıdır.  Belli bir yayın periyodu yoktur. Yönetim Kurulunun gerek gördüğü ve karar verdiği durumlarda yayınlanır. Bugüne kadar toplam 104 araştırma raporu, 93 Çerçeve dergisi, 38 cep kitabı yayımlanmıştır.

Pazar ve Ticaret Hacmini Geliştirmeye Yönelik Hizmetler:

Uluslararası Ticari İş Toplantıları: Zaman zaman değişik ülkelerden gelen iş adamları heyetleri MÜSİAD Genel Merkezi’nde ağırlanmakta ve üyelerimizle iş görüşmelerine imkân sağlayan workshoplar düzenlenmektedir. Bu tür toplantılar tüm üyelerimize açık olup faks veya e-posta aracılığıyla duyurulmaktadır.

Dış Geziler ve Dış Pazar Bilgileri:

Üyelerin uluslararası pazarları tanıması ve ihracat yapma zemini oluşturmak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ülkelere dış geziler düzenlenir. Bu geziler üyelere faks veya dijital yayınlarla internet sitesinde duyurulur. Dileyen üyeler bedelini ödemek kaydıyla dış gezilere iştirak edebilir. Bu gezilerde üyelerin tercümanlık, rehberlik, barınma hizmetleri MÜSİAD tarafından organize edilir.
Yurt dışında düzenlenen çeşitli sektörel fuarlara, inceleme-araştırma gezileri düzenlenir. Bu geziler üyelere dijital ortamda duyurulur. Gezilere dileyen üyeler bedelini ödemek kaydıyla iştirak edebilir.
Yurt dışı ticaret ve iş birliği talepleri değerlendirilip ilgili üyelere dijital olarak duyurulur.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedef ülkelerle ilgili rapor ve istatistikler, hazırlanarak üyelerin hizmetine sunulur. Üyelerin bilgilendirilmesi dijital olarak yapılır.
Dış piyasalarda üyeler için önem arz eden gelişmeler, başlıca fuarlar ve ticari talepler, en az ayda bir hazırlanan Dış İlişkiler Bülteni aracılığıyla dijital olarak duyurulur. Aynı bilgiler, web sitesinde yer alır ve üyelerin dijital erişimine imkân sağlanır.
Gerek duyulduğu takdirde Dış Ticaret Seminerleri düzenlenir.
Üyelerin yurt dışı pazar/ürün araştırma talepleri imkânlar ölçüsünde araştırılır ve üyelere bilgi verilir.
Yurt dışından ülkemize gelen ve dernek ile irtibata geçen iş heyetleriyle, üyelerin iş görüşmeleri yapmalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlenir. Bu görüşmelerin yeri, zamanı ve heyetin iştigal alanları üyelere faksla veya dijital olarak duyurulur.
Fuarlar: MÜSİAD Üyelerine yönelik düzenlenen Uluslararası MÜSİAD Fuarı’nın organizasyonu gerçekleştirilerek üyelere duyurulur. Üyeler, stant bedelini ödemek kaydıyla fuarlara iştirak edebilir.

Eğitim Çalışmaları ve Sosyal Faaliyetler: MÜSİAD, üyelerine ve istihdam ettikleri personele yönelik eğitim seminerleri düzenler. Seminerlerin yeri, dernek merkezi veya dernek dışında bir toplantı salonu olabilir. Bu seminerler, tüm üyelerin katılımına açıktır. Seminerler genel olarak bedelli olmakla birlikte, ücretsiz seminerler de düzenlenebilir. Seminerler üyelere dijital olarak duyurulur. Bunun yanında, talep eden üyelerin işletmelerine yönelik özel seminerler de organize edilebilir. Üyelere yönelik eğitim çalışmaları aşağıda yazılı kategorilerde düzenlenmektedir:

Kişisel Gelişim Programları: Her işin ve işletmenin ana sermayesi olan insan unsurunun kalitesini, dolaysıyla verimliliğini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleri,
Kurumsal Gelişim Programları: Üyelerin iş yerlerini ve işletmelerini ıslah ederek, kurumsallaşma sürecini hızlandırmaya yönelik check-up uygulamaları. Teşhis ve tedavi süreçlerini içine alan eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
Sosyal Gelişim Programları: Üyelerin, eş ve çocuklarının, çalışanlarının kaynaşmalarına vesile olacak ve “biz bilinci”nin gelişmesine katkıda bulunacak sosyal faaliyetler,
Mesleki Gelişim Eğitimleri: Üye çalışanlarının kendi iş alanları ile ilgili bilgi ve birikimlerini artırma, ufuklarını açma, yön ve yönelişlerini belirlemeye yönelik eğitim programları,
Ayrıca MÜSİAD üyelerine yönelik Tatil Haftası programları vs. faaliyetleri Yönetim Kurulunun kararına bağlı olarak düzenlenebilir. Programların yeri, tarihi ve iştirak şartları üyelere dijital olarak duyurulur.

ÜYE HAKLARI ve ÜYELERİN YARARLANABİLECEĞİ İMKÂNLAR ve FIRSATLAR

HAKLAR

Üye olma ve üyelikten çıkma hakkı;
Her birey özgür iradesiyle MÜSİAD’a üye olmak için müracaat edebilir ve gerekli yükümlülükleri (aidat borcu vs.) tamamladıktan sonra üyelikten ayrılma talebinde bulunabilir.

Komitelerde görev alma hakkı;
Başvuru aşamasını geçerek üye olan herkes MÜSİAD’ın bünyesinde yer alan komitelerde görev alma talebinde bulunabilir.

Seçme ve seçilme hakkı;
Komitelerde görev alan her üye, ilgili komiteleri ve kademelerinde bulunmak amacıyla aday gösterilme talebinde bulunabilir.

Faaliyetlere katılma hakkı;
Her üye, MÜSİAD tarafından yapılan tüm faaliyet ve organizasyonlara katılma hakkına sahiptir.

Bilgi ve destek alma hakkı;
Her üye sivil toplumun gerektirdiği bilgi ve desteği MÜSİAD tarafından alma talebinde bulunabilir.

Derneğin fiziki imkânlarından yararlanma hakkı;
Her üye, MÜSİAD’a ait tüm fiziki imkânlardan yararlanma hakkına sahiptir.

İMKÂNLAR

İş adamlarının buluşma yeri, platform;
Sürekli aksiyon halinde olan ve bu bağlamda uluslararası birçok önemli organizasyon gerçekleştiren MÜSİAD, aynı zamanda ticari ağınızı genişletmenizi sağlar.

Birliktelik;
Aynı duygu ve düşünceye sahip insanlarla bir arada olmanızı sağlar.

Aynı dünya görüşündeki insanlarla bir arada olma;
Dava, ahlak ve medeniyet bilincindeki insanlarla bir arada olma.

Müşteri potansiyeli;
Yeni ve sağlam müşteriler bulmanızı kolaylaştırır. Her üye, herkes için birer müşteri potansiyelidir.

Türkiye’nin kendi alanında önde gelen STK’sına üye olma;
Yeni Türkiye’nin Yeni Gücü olan MÜSİAD’ın çatısı altında bulunma ve bu yapının bir üyesi olma.

Marka haline gelmiş bir kuruma üye olma;
MÜSİAD, uluslararası bir markadır.

FIRSATLAR

Bilinirlik ve saygınlık;
MÜSİAD üyesi her firma, sektöründe prestij sahibidir ve bilinirlik kazanır.

Sosyal çevre oluşturma ve geliştirme;
MÜSAİD, ticari bir ağ oluşturma fırsatını sağlamanın yanında, sunduğu imkânlarla sosyal bir çevre oluşturmanıza da yardımcı olur.

Ticari ilişkileri geliştirme, iş bağlantıları ve ortaklıklar kurabilme;
MÜSİAD mensubu herkes, “Medine Pazarı” ideolojisiyle hareket eder.

Yurt içi ve yurt dışı yeni pazarlar ve ürünler bulma imkânı;
Uluslararası bir marka olan MÜSİAD, yurt dışı iş gezileri organize ederek bu gezilerden üyelerini yararlandırır.

Kişisel kariyer;
Başka kurum ve kuruluşlarda, derneği temsilen görevler alabilirsiniz.

Ülkenin bilinen saygın heyetleri içerisinde yer alma;
Sivil toplumun literatüründeki karşılığı olan MÜSİAD, sürekli olarak ülke ve dünya gündemiyle alakalı heyetler oluşturur ve üst düzey temaslar sağlar.

Fuar katılımı;
Türkiye’nin en büyük sektörel karma fuarını iki yılda bir MÜSİAD düzenler.

Yurt dışı ticari gezilerinde vize kolaylığı;
MÜSİAD, tüm konsolosluklarla iyi niyet anlaşmaları yapar ve üyelerine vize ve ticaret yapma kolaylığı sağlar.

Ortak satın alma indirimlerinden faydalanma;
MÜSİAD, kendi alanlarında ülkenin önde gelen kurum, kuruluş ve şirketleriyle ortak satın alma anlaşmaları yaparak, üyelerine çok büyük indirim alma olanağı sağlar.

Yurt dışı heyetlerle ikili iş görüşmeleri;
MÜSİAD, Türkiye’nin en nitelikli B2B organizasyonlarını yapar.

Bürokratik hızlılık;
MÜSİAD, hazırladığı raporlar ve düzenlediği organizasyonlar aracılığıyla, bürokrasiye doğrudan temas eder ve üyelerin sorunlarını ilgili kurum ve kişilere doğrudan iletir.

Meclis ile doğrudan temas edebilme olanağı;
MÜSİAD, Ankara Ofisi ve bu ofis bünyesinde görev alan MÜSİAD Temsilcisi sayesinde, meclise doğrudan temas eder ve üyelerinin sorunlarını ilgili kişilere doğrudan iletir ve takip eder.