Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve resmi olarak ticari faaliyette bulunan firma sahipleri ve profesyonelleri bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen firma sahipleri veya firma profesyonelleridir.

Firma sahipleri ya da ortaklarının derneğe üyeliği için online ön müracaat formunda yer alan kişisel bilgiler ve firma bilgileri alanlarını doldurmaları ve 2 MÜSİAD üyesi referans belirtmeleri gerekmektedir. Referans belirtmeden üyelik ön müracaat işlemi tamamlanamaz.

Firma resmi sahipleri ve ortaklarından ön müracaat akabinde randevu alınır ve firma adresinde ziyaret edilerek başvuru formunu doldurmaları istenir. Başvuru formu ile birlikte Vesikalık Fotoğraf, Kimlik, Sabıka Kaydı, Vergi Levhası ve Faaliyet Belgeleri istenir.

Firma Profesyonellerinden ise firma sahiplerinden istenen evraklara ek olarak derneğe üye olunması noktasında firma yönetim kurulu kararı istenir.